SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBINA POSYANDU (LPP)

KELURAHAN SUKOHARJO

I. Pembina : Lurah SukoharjoKec. Klojen Kota Malang
II. Ketua : Elfie Wijayanti
III. Sekretaris : Lilik Suyati
IV. Bendahara : Fitriani Prayekti
V. Anggota : 1.  Tokoh Masyarakat di Kelurahan            a.       Ketua LPMK

     b.      Ketua BKM

2.   Tokoh Agama di Kelurahan

     a.       Umi Asih (Muhammadiyah)

     b.      Sutinah (NU)

3.   Pengusaha di Kelurahan

     a.       Anik Rosida

     b.      Andriani

4.   Pemerhati Posyandu di Kelurahan

      a.       Riska (Bidan)

      b.      Dra. Irawati S. (Penyuluh KB)

5.  Unsur Terkait di Kelurahan

     a.       Ketua RW.I s/d RW.7

     b.      Ketua Posyandu RW.I s/d RW.7

     c.       Kasi Kesejahteraan Masyarakat

     d.      Kasi Pemberdayaan Masyarakat